Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gronfa Syniadau Newydd - Talu’r pris am fod yn dlawd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Rhagfyr 2009
Mae Talu’r Pris am Fod yn Dlawd yn edrych ar yr hyn y dylid ei wneud i helpu teuluoedd ar incwm isel sy’n cael eu cosbi, dim ond am nad oes ganddynt rym gwario.
Ariannwyd yr ymchwil hon drwy Gronfa Syniadau Newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru a chafodd ei chynnal gan Sefydliad Bevan. Mae’r adroddiad yn edrych ar y ‘pris fydd i’w dalu am fod yn dlawd’ ac yn nodi bod teuluoedd sydd ar incwm isel yn wynebu costau ychwanegol mewn perthynas â thanwydd, gwasanaethau ariannol ac addysg.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu