Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Y Gronfa Syniadau Newydd: Mapio a mesuro y niwed cymdeithasol sy’n deillio o drosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol; Tuag at dull wedi’u seilio ar ganlyniadau i ddiogelwch cymunedol yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Ionawr 2013
Aeth Sefydliad Gwyddorau'r Heddlu ym Mhrifysgol Caerdydd ati i ddatblygu'r cysyniad o ‘niwed cymdeithasol’ a achosir gan droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, trwy sefydlu diffiniad cadarn a mapio ei ddosbarthiad a dwysedd.

Diffiniad Niwed Cymdeithasol yw’r effaith negyddol trosedd ac anhrefn ar ddiogelwch, lles a gwydnwch gymunedau a chymdogaethau.

Canfu'r astudiaeth fod lefelau o niwed yn amrywio'n sylweddol ac nid ydynt o reidrwydd yn cyfateb i lefelau o droseddu, gyda rhai wardiau â lefelau trosedd isel iawn, ond uchel iawn  o ran niwed cymdeithasol (ee Llys-faen) ac eraill sydd a lefelau trosedd uchel iawn ond cymharol ychydig o niwed cymdeithasol (ee Riverside, Grangetown). Problemau anhrefn cymdeithasol oedd y rhai mwyaf blaenllaw 'generaduron niwed' ar draws De Cymru.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch robert.willis@wales.gsi.gov.uk.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu