Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Y Gronfa Syniadau Newydd: Ymchwilio effeithiolrwydd y canolfannau adrodd Trydydd Parti (TPRCs)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Ionawr 2013
Y Gronfa Syniadau Newydd: Ymchwilio effeithiolrwydd y canolfannau adrodd Trydydd Parti (TPRCs)

Datblygwyd TPRCs i arwain a chefnogi pobl ag anawsterau dysgu drwy eu galluogi i ddweud wrth rywun maent yn adnabod ac yn ymddiried am achosion o droseddau casineb heb orfod "casglu y dewrder" i wneud hynny.

Casgliad yr ymchwil oedd bod TPRCs yn fodd effeithiol o godi ymwybyddiaeth ymysg pobl ag anabledd dysgu ei bod yn annerbyniol iddynt fod yn ddioddefwyr troseddau casineb sy'n gysylltiedig ag anabledd ac yn galluogi pobl ag anabledd dysgu i fynd ar drywydd rolau mwy gweithredol yn eu bywydau bob dydd.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch robert.willis@wales.gsi.gov.uk.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu