Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Cronfa Syniadau Newydd: Gwydnwch cymuned a lles yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Mehefin 2011
Golwg ar lefelau iechyd hunan-gofnodedig o gymharu â lefelau cyfalaf cymdeithasol.
Wnaeth yr ymchwil ymglymu dadansoddiad o'r Arolwg Dinasyddiaeth 2007 a 2009 trwy gymharu lefelau o gyfalaf cymdeithasol i lefelau o iechyd wedi'i hunan-gofnodi. Defnyddiwyd mesur o amddifadiad cymdogaeth, yn ddeilliedig o'r Mynegai Cymraeg o Amddifadiad Lluosog. Wnaeth cydlyniad cymdogaeth ymddangos o fudd yn bennaf i'r bobl sydd yn byw yn y cymdogaethau lleiaf amddifadus, tra bod cael cyfeillgarwch o ethnigrwydd amrywiol yn fwy manteisiol i bobl sy'n byw yn y cymdogaethau mwyaf amddifadus.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu