Skip to content
Ystadegau

Adeiladu tai newydd

Bookmark and Share

Gwelliannau ansawdd i ystadegau adeiladu tai newydd wedi ei ohirio

Mae’r datganiad ystadegol hwn yn edrych ar faterion yn ymwneud â chywirdeb data sy’n cael ei gasglu a’i gyhoeddi ar y funud am adeiladu tai newydd yng Nghymru.

Mae’n cynnwys materion pellach gyda’r data sydd wedi achosi oedi yng nghyflwyno’r gwelliannau a argymhellwyd yn yr erthygl flaenorol ‘Gwelliannau Ansawdd i Ystadegau Adeiladu Tai Newydd’ a gyhoeddwyd ym mis Awst 2011, a’r effaith a gaiff hyn ar ystadegau chwarterol a fydd yn cael eu cyhoeddi yn ystod 2012.

Mae’r datganiad hefyd yn amlinellu ac yn gofyn am adborth ar ein cynigion i ymdrin â’r materion hyn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu