Skip to content
Casglu Data

Adeiladu tai newydd: Ffurflen landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (LCC) - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Mawrth 2017
  • Cyfnod dan sylw: Ionawr i Mawrth 2017
Mae’r ffurflen yma yn gofyn am wybodaeth ar nifer yr anheddau newydd wedi eu dechrau a'u cwblhau gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSLs) yng Nghymru.
Dyn ni’n casglu hwn oddi wrth RSLs yng Nghymru pob chwarter.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu