Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Rheoli Cymdogaethau: Datblygu fframwaith asesu

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Ebrill 2012
Nod y prosiect hwn yw datblygu a phrofi fframwaith i'w ddefnyddio wrth asesu'r posibiliadau ar gyfer defnyddio dulliau rheoli cymdogaethau er mwyn cysylltu cymunedau difreintiedig â darpariaeth gwasanaethau lleol.

Mae'r ymchwil hwn felly yn ceisio datblygu fframwaith a fydd yn ceisio dal yr ystod o ffyrdd y gall Rheoli Cymdogaeth gyfrannu at sicrhau canlyniadau ansawdd-o-bywyd gwell. Mae'r ymchwil hefyd yn berthnasol i ddadleuon ehangach am adfywio dinesydd grymuso, a gwella gwasanaethau.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu