Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Bookmark and Share

Am yr arolwg

Pob blwyddyn, mae sampl gynrychioliadol o dros 10,000 o bobl o bob rhan o Gymru’n cymryd rhan yn yr arolwg. Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r canlyniadau i helpu i wneud Cymru’n lle gwell i fyw.

Maent yn helpu i:

  • wneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth gadarn
  • monitro newidiadau dros amser
  • canfod enghreifftiau o arfer da y gellid eu gweithredu’n fwy eang
  • canfod ardaloedd neu grwpiau a fyddai’n elwa ar gymorth lleol dwys, fel y gellid targedu mesurau mor effeithiol â phosibl.

Mae’r arolwg yn ymdrin ag ystod eang o bynciau gyda phwyslais ar les a barn pobl am wasanaethau cyhoeddus.

Mwy o wybodaeth

Am wybodaeth gefndir a dogfennau’r arolwg, gweler 'Rhagor yn yr adran hon'.

Gwelir yr adroddiad ansawdd o dan 'Gwybodaeth dechnegol'.

Mae holiadur yr arolwg a deunyddiau eraill i’w cael o dan ‘Cwestiynau a deunyddiau eraill’.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu