Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Bookmark and Share

Dyluniad a methodoleg

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys cyfweliadau wyneb yn wyneb 45 munud o hyd â sampl o bobl 16 oed a hŷn a ddewiswyd ar hap o bob rhan o Gymru ac mae’n cael ei gynnal drwy gydol y flwyddyn.

Pob blwyddyn dewisir sampl o gyfeiriadau ar hap o restr cyfeiriadau’r Post Brenhinol. Bydd cyfweliadau’r arolwg wedyn yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb ag un oedolyn ar bob aelwyd a ddewiswyd ar hap. Ni chaniateir amnewid cyfeiriadau nac unigolion.

Maint y sampl a ddefnyddir yw tua 12,000 o gyfeiriadau bob blwyddyn. Mae’r sampl ym mhob awdurdod lleol yn gyffredinol yn gymesur â maint y boblogaeth yr awdurdod lleol, gyda lleiafswm maint sampl effeithiol o 250 yn yr awdurdodau llai a maint sampl effeithiol o 750 ym Mhowys.

Mae’r canlyniadau’n cael eu pwysoli i fod yn gynrychioliadol o boblogaeth oedolion Cymru.

Mae’r gwaith maes ar gyfer Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cael ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Yn fras, mae'r arolwg yn dilyn dull sy’n debyg i'r Arolwg Cenedlaethol 2012-15. Ceir o wybodaeth technegol am yr Arolwg cenedlaethol yn 2012-15 yn yr adroddiadau technegol a welir o dan 'Mwy yn yr adran hon/Gwybodaeth dechnegol'.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu