Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Bookmark and Share

Setiau data

Mae data manwl ar gael ar gyfer dadansoddi.

Cedwir fersiwn dienw o setiau data’r Arolwg Cenedlaethol Cymru, ynghyd â dogfennau ategol, yn Archif Data’r DU (caiff ychydig o’r wybodaeth ei dileu er mwyn sicrhau cyfrinachedd). Gall defnyddwyr sydd wedi cofrestru weld y setiau data hyn ar gyfer prosiectau ymchwil penodol.

Mae chwech set data ar gael yn yr archif; Ionawr i Fawrth 2012, Ebrill 2012 - Mawrth 2013, Ebrill 2013 - Mawrth 2014, Ebrill 2012 - Mawrth 2014 (data sy’n  cyfuno 2 flwyddyn), Ebrill 2014 - Mawrth 2015 a Ebrill 2016 - Mawrth 2017.

O bryd i’w gilydd, mae’n bosibl y bydd ymchwilwyr yn dymuno dadansoddi mwy o ddata manwl na’r hyn sydd ar gael gan yr Archif Ddata. Mae’n bosibl y gellir ystyried ceisiadau am ddata o’r fath fesul achos. I gael rhagor o fanylion cysylltwch ag arolygon@llyw.cymru.

Er mwyn cynorthwyo'r rhai sy'n dymuno dadansoddi data'r Arolwg Cenedlaethol, rydym wedi cynhyrchu canllaw i ddefnyddwyr data a chatalogau newidynnau. Mae'r canllaw i ddefnyddwyr y data yn rhoi rhywfaint o gefndir i'r arolwg, yn disgrifio'r data sydd ar gael, ac yn rhoi arweiniad ar sut i wneud dadansoddiadau sylfaenol. Mae'r catalogau newidynnau yn darparu trosolwg o'r ddau set data. Maent yn dangos pa newidynnau sydd ar gael ac os yw'r newidynnau wedi'u cadw yn Archif Data'r DU.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu