Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Cenedlaethol o Sgiliau Oedolion Cymru

Bookmark and Share

Adroddiad technegol

Cynhaliwyd yr arolwg yn ystod 2010, a oedd yn asesu sgiliau llythrennedd a rhifedd cyffredinol oedolion (16-65 oed) yng Nghymru (drwy gyfrwng y Saesneg), a sgiliau llythrennedd yn y Gymraeg yr oedolion oedd yn siarad Cymraeg yng Nghymru.
Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys manylion technegol am ddyluniad yr arolwg, yr holiadur a’r asesiadau, y dulliau a ddefnyddiwyd i dreialu’r arolwg, i gasglu, samplu, pwyso a phrosesu’r data.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu