Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Archwiliad Cenedlaethol Sgiliau Strategol i Gymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Chwefror 2013
Mae archwiliad yn rhoi sylfaen dystiolaeth fanwl ar anghenion sgiliau Cymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Bydd yn helpu i roi’r dadansoddiad a’r dystiolaeth sydd ei hangen i ddatblygu sylfaen sgiliau Cymru fel ei bod yn bodloni anghenion yr economi ar hyn o bryd ac yn y tymor hir.

Mae’r archwiliad yn gyfuniad o dystiolaeth o’r galw presennol a’r galw sy’n datblygu, a’r cyflenwad o sgiliau yng Nghymru.  Bydd yn nodi’r sectorau pwysig o ran twf a’u anghenion sgiliau yn y dyfodol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 3811
Ebost: lmi@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu