Skip to content
GIS
Ystadegau

Dangosyddion Strategol Cenedlaethol (DSC)

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 7 Medi 2016
 • Cyfnod dan sylw: 2015-16
Adroddiad sy'n dangos y dangosyddion a ddefnyddir i fesur perfformiad awdurdodau lleol ar lefel genedlaethol ac yn canolbwyntio ar flaenoriaethau strategol allweddol.

Pwyntiau allweddol

Mae'r data ar gyfer DSC 2015-16 yn dangos darlun cyffredinol o welliant dros 2014-15 yn y perfformiad, a fesurir gan gyfartaledd Cymru, gyda gwelliant mewn perfformiad ar gyfer 17 o ddangosyddion. Fodd bynnag, gwelwyd dirywiad mewn perfformiad ar gyfer 12 o ddangosyddion.

Rhwng 2014-15 a 2015-16, lle’n berthnasol, ar gyfer cyfartaledd Cymru:
 • bu gwelliant mewn saith allan o'r wyth dangosydd (a ellir eu cymharu) ar gyfer addysg
 • bu gwelliant mewn tri o’r pedwar dangosydd (a ellir eu cymharu) ar gyfer yr amgylchedd a thrafnidiaeth
 • bu gwelliant mewn saith allan o'r deuddeg dangosydd (a ellir eu cymharu) ar gyfer gofal cymdeithasol
 • bu dirywiad yn y ddau ddangosydd (a ellir eu cymharu) ar gyfer tai
 • bu dirywiad yn y ddau ddangosydd (a ellir eu cymharu) ar gyfer hamdden a diwylliant
 • bu dirywiad yn y dangosydd (a ellir ei gymharu) ar gyfer gwasanaethau cynllunio a rheoli
 • bu dirywiad mewn pump o’r deuddeg dangosydd (a ellir eu cymharu) ar gyfer gofal cymdeithasol
 • bu dirywiad mewn un o’r pedwar dangosydd (a ellir eu cymharu) ar gyfer yr amgylchedd a thrafnidiaeth
 • bu dirywiad mewn un o’r wyth dangosydd ar gyfer addysg.

Gwybodaeth bellach

Y datganiad hwn yw'r olaf yn y gyfres hon o allbynnau ystadegol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.dsc@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu