Skip to content
Casglu Data

Dangosyddion Perfformiad Cenedlaethol - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Hydref 2016
Mae’r casgliad data Dangosyddion Strategol Cenedlaethol (DSC) wedi dod i ben.

Ni fydd yn ofynnol ar awdurdodau lleol i gyflwyno data DSC 2016-17. Data DSC 2015-16 bydd y set data diwethaf y byddwn yn ei chasglu.

Mae hyn yn dilyn penderfyniad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i ddirymu Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad) (Cymru) 2012.

Bydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn parhau i gasglu data DSC gan awdurdodau lleol ar sail wirfoddol ar gyfer 2016-17, wedi’i gydlynu gan yr Uned Ddata ~ Cymru. Mae rhagor o wybodaeth ar y casgliad hwn ar gael yn adroddiad Canllawiau Mesur Atebolrwydd Cyhoeddus 2016-17 (dolen allanol).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 5050
Ebost: stats.nsi@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu