Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Arolwg Chweched Dosbarth Ysgolion Cenedlaethol i Gymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Gorffennaf 2009
Cafodd yr arolwg ei gomisiynu er mwyn iddo ychwanegu at yr Arolwg Boddhad Cenedlaethol, trwy bwyso a mesur pa mor fodlon oedd myfyrwyr chweched dosbarth.

Ni chafodd Myfyrwyr Chweched Dosbarth eu cynnwys yn yr Arolwg Boddhad Dysgwr Cenedlaethol oherwydd y credid nad oedd y fethodoleg yn briodol ar gyfer y grŵp dysgwyr hwn.

Cynhaliwyd yr arolwg ym mis Chwefror 2004 a chaiff ei seilio ar yr ymatebion a gafwyd mewn mwy na 5,700 o holiaduron ynghyd â sylwadau barn 12 grŵp ffocws mewn 8 ysgol.

Cynhaliwyd dau weithdy gydag athrawon a rhanddeiliaid er mwyn lledaenu darganfyddion yr arolwg gyda’r diben o ddefnyddio’r darganfyddion i lywio’r arferion ac er mwyn rhannu’r arferion gorau mewn nifer o wahanol feysydd.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu