Skip to content
Ystadegau

Canlyniadau profion llythrennedd a rhifedd cenedlaethol

Bookmark and Share

Ceisiadau ystadegol ad-hoc

Rydym yn ymateb i gannoedd o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.

Rydym yn cyhoeddi ein hymatebion i'r ceisiadau hyn bob pythefnos, fel bod y wybodaeth ar gael i'w ail-ddefnyddio gan bobl eraill.

Ymatebion a anfonwyd rhwng 28 Mawrth - 8 Ebrill 2016

Average points score of English and Maths at Key Stage 2, 2015 (Open Document Spreadsheet) (Saesneg yn unig)

Ymatebion a anfonwyd rhwng 15-26 Chwefror 2016

Welsh national tests by speaking Welsh at home Gwynedd and Wales, 2015 (MS Excel) (Saesneg yn unig)

Ymatebion a anfonwyd rhwng 23 Tachwedd - 4 Rhagfyr 2015

National Reading Test and National Numeracy Test results, by local authority and result, 2015 (MS Excel) (Saesneg yn unig)

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu