Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Prosiect Llais Menywod Mwslimaidd Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Gorffennaf 2006
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn awyddus i sicrhau ei bod yn ymgysylltu â'r holl gymunedau yng Nghymru, ac yn gwrando arnynt.

Cafodd yr ymgyrch ei chynnal yn 2006 a 2007 gan Gymdeithas Saheli Cymru Gyfan (sef y Sefydliad Henna erbyn hyn) gan sefydlu dull gwerthfawr o gyfathrebu rhwng y rheini sy'n llunio polisïau â'r gymuned Fwslimaidd sy'n byw yng Nghyrmu.

Cynhaliwyd yr ymgyrch er mwyn helpu i sicrhau bod pobl yn cael gwybodaeth berthnasol / gywir, yn mynegi eu pryderon ac yn codi materion. Gall hefyd helpu unigolion i fagu hyder i gyfrannu'n gadarnhaol at fywyd y gymuned.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu