Skip to content
Ystadegau

Troseddwyr moduro

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am achosion mewn Llysoedd Ynadon, troseddau cyffuriau ac yfed a gyrru a phrofion anadl.

Pwyntiau allweddol

  • Dyrannwyd 76,327 o hysbysiadau cosb benodedig am droseddau moduro gan yr heddlu (yn cynnwys gwardeiniaid traffig) yng Nghymru yn 2016, lleihad o 5.6 y cant o’i gymharu â 2015. Troseddau terfynau cyflymder oedd yn cyfrif am 54,013 o’r hysbysiadau cosb benodedig hyn, neu 70.8 y cant o’r holl hysbysiadau cosb benodedig a ddyrannwyd y flwyddyn honno.
  • Yn 2016, dwynwyd achos yn erbyn cyfanswm o 64,769 o droseddwyr moduro yn y llysoedd ynadon, cynnydd o 12.9 y cant ar y ffigur yn 2015.
  • Yn 2016, roedd dynion yn cyfrif am 66.5 y cant o’r holl achosion troseddau moduro yn y llysoedd ynadon.
  • Yn 2016, cyflawnwyd 55,900 o brofion anadl ac roedd 8.2 y cant o'r rhain â chanlyniad cadarnhaol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu