Skip to content
Ystadegau

Ystadegau marwolaeth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Mawrth 2014
  • Cyfnod dan sylw: 2002/03 i 2011/12
Mae cael ystadegau manwl am farwolaethau yn angenrheidiol er mwyn cynyddu nifer y bobl sy'n goroesi gan fod modd monitro'r cynnydd a wneir wrth geisio trechu achosion marwolaeth a'i gwneud yn haws i adnabod meysydd lle gellir dod o hyd i ymyriadau effeithiol.

Cynnig am gyhoeddiad ystadegol newydd ar farwolaethau yng Nghymru

Dyddiad rhyddhau: 21 Mawrth 2014

Mae’r erthygl yma yn cynnig cyfres o fesurau i’w gyhoeddi yn flynyddol fesul datganiad ystadegol swyddogol er mwyn monitro marwolaethau poblogaeth ac ysbyty yng Nghymru.

Cymhariaeth o ddulliau ar gyfer cyfrifo ystadegau marwolaethau ysbytai

Dyddiad rhyddhau: 26 Medi 2013

Mae'r adroddiad yma yn cyfrannu at yr angen i gynyddu dealltwriaeth o ystadegau marwolaeth ac i gefnogi dadl gyhoeddus ar ddyfodol ystadegau marwolaethau ysbyty yng Nghymru.

Y mae'n astudio effaith dulliau gwahanol ar ystadegau marwolaeth ysbyty. Hwn yw'r ail mewn cyfres o erthyglau ar y tesun yma.

Ystadegau marwolaeth, 2001-2011

Dyddiad rhyddhau: 21 Mawrth 2013

Y mae'n cynnwys manylion ar ansawdd, methodoleg a chymaroldeb.

Nodyn ddiwygio

Fe ddiwygiwyd yr erthygl yma ar y 28ain o Fehefin 2013 oherwydd anghywirdebau man yn y data a ddarparwyd. Mae hyn yn effeithio Ffigur 3.2, Ffigur 3.3, Tabl C2 a Thabl C3.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu