Skip to content
Ystadegau

Monitro Cynlluniau Trafnidaeth Rhanbarthol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2012
  • Cyfnod dan sylw: 2006 i 2010
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth am hygyrchedd gwasanaethau cyhoeddus, cerdded a beicio, trafnidiaeth gyhoeddus, ffyrdd a thraffig, diogelwch a'r amgylchedd.

Pwyntiau allweddol

  • Bod 87.3 y cant o oedolion (16 oed a throsodd) yn Taith, 57.6 y cant o oedolion yn TraCC, gall 90.8 y cant o oedolion yn SWWITCH a 97.3 y cant o oedolion yng Sewta gyda mynediad i ganolfan allweddol cyflogaeth neu siopa ar drafnidiaeth gyhoeddus o fewn 1 awr cyn 9y.b. yn ystod yr wythnos.
  • Mae traffig ar y ffyrdd rhwng 2007-2010 wedi gostwng ledled Cymru wrth; 2.0 y cant yn Taith, 1.9 y cant yn TraCC, 3.6 y cant yn SWWITCH a 3.7 y cant yn Sewta.
  • Mae defnydd rheilffyrdd, a fesurir gan y nifer aeth mewn/allan o orsafoedd, wedi cynyddu ar draws Cymru rhwng 2007-08 a 2009-10 wrth; 6.8 y cant yn Taith, 1.9 y cant yn TraCC, 9.5 y cant yn SWWITCH a 9.8 y cant yn Sewta.
  • Mae teithwyr bws ar draws Cymru yn fodlon â'r gwasanaeth a dderbyniant. Dangosodd arolwg bws 2010 bod cyfraddau boddhad cyffredinol yn; 91 y cant yn Taith, 92 y cant yn TraCC, 88 y cant yn SWWITCH a 87 y cant yn Sewta.
  • Mae mwy o blant yn teithio i'r ysgol trwy gerdded yn Taith, SWWITCH a Sewta na thrwy ddefnyddio unrhyw ddull arall o deithio.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 3332
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu