Skip to content
Ystadegau

Monitro'r Cynllun Trafnidaeth Cenedlaethol

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 24 Medi 2013
 • Cyfnod dan sylw: 2012
Adroddiad blynyddol sy'n dangos gwybodaeth yn seiliedig ar 17 o ddangosyddion allbwn yn y hir-dymor o Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, a gafodd eu trefnu yn ôl eu heffeithiau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Pwyntiau allweddol

 • Mae 8 allan o 10 taith i'r gwaith yn cael eu gwneud gan ddefnyddio car neu fan. Mae’r ffigwr hwn wedi aros yn gyson am y 10 mlynedd diwethaf.
 • Gwnaed ychydig llai na 49 miliwn o deithiau gan ddefnyddio Tocynnau Teithio Bws Rhatach yng Nghymru yn 2012-13.
 • Cyflawnwyd pob targed diogelwch ffyrdd a osodwyd yn 2000 erbyn 2010; gyda’r lefel isaf ar gofnod ar gyfer y nifer a gafodd eu lladd neu anafu’n ddifrifol, sef 1,034, yn cael ei adrodd yn 2012.
 • Mae nifer y teithwyr ar fysiau yng Nghymru wedi aros yn gyson ar tua 116 miliwn rhwng 2009-10 a 2011-12.
 • Mae nifer y teithwyr ar y rheilffyrdd yng Nghymru wedi cynyddu o tua 26 miliwn yn 2009-10 i 27 miliwn yn 2010-11.
 • Gostyngodd traffig ar y ffyrdd yng Nghymru o 26.93 biliwn cilomedr cerbyd yn 2011 i 26.76 biliwn cilomedr cerbyd yn 2012, y lefel isaf ers 2003.
 • Gostyngodd nifer y teithwyr ar y môr o 2.8 miliwn yn 2011 i 2.6 miliwn yn 2012.
 • Gostyngodd nifer y teithwyr awyr ym Maes Awyr Caerdydd o 1.2 miliwn yn 2011 i 1.0 miliwn yn 2012.
 • Gostyngodd allyriadau nwyon tŷ gwydr sy'n ymwneud â chludiant fesul 2 y cant rhwng 2010 a 2011.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu