Skip to content
Ystadegau

Ieithoedd modern mewn ysgolion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Awst 2008
  • Cyfnod dan sylw: 2007
Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth am fynediad a pherfformiad mewn arholiadau yn ôl iaith, oedran a rhyw.

Pwyntiau allweddol

  • Mae canran y disgyblion 15 oed a gofrestrwyd ar gyfer o leiaf un TGAU  iaith fodern wedi disgyn bob blwyddyn o 41 y cant yn 1999 i 28 y cant yn 2007.
  • Roedd cyfran y cofrestriadau TGAU mewn ieithoedd modern a arweiniodd at radd A*-C yn 76 y cant yn 2007 o'i gymharu â 67 y cant yn 1999.
  • Yn 2007, roedd 68 y cant o'r cofrestriadau mewn ieithoedd modern dramor mewn Ffrangeg, o'i gymharu â 73 y cant yn 1999. Gwelwyd cynnydd yn y gyfradd o gofrestriadau mewn Sbaeneg gyda 12 y cant yn 2007 o'i gymharu â 5 y cant yn 1999.
  • Roedd cyfran y cofrestriadau safon uwch mewn ieithoedd modern a arweiniodd at radd A-C yn 78 y cant yn 2007 o'i gymharu â 70 y cant yn 2001.
  • Yn 2007, roedd 63 y cant o'r cofrestriadau mewn ieithoedd modern dramor mewn Ffrangeg o'i gymharu â 64 y cant yn 2001.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu