Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Testun Ar Ystyried System Glirio Ar Gyfer Prentisiaethau Modern

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 23 Gorffennaf 2007
Astudiaeth i benderfynu a oes angen datblygu model a allai ddarparu sail ar gyfer gwasanaeth system glirio ar gyfer Prentisiaethau.

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth a gomisiynwyd er mwyn dod o hyd i enghreifftiau o arferion da yn y maes yn y DU a thu hwnt, ac i ddadansoddi’r enghreifftiau hynny. Comisiynwyd yr astudiaeth hefyd er mwyn ymgynghori â chyfres o randdeiliaid allweddol yng Nghymru i ofyn am eu barn p’un a fyddai system glirio ar gyfer Prentisiaethau o fudd i gyflogwyr a darpar brentisiaid.

Llwytho: Crynodeb Gweithredol [.pdf 211KB] (Saesneg Yn Unig)
Llwytho: Adroddiad Terfynol, Cyfrol 1 [.pdf 606KB] (Saesneg Yn Unig)
Llwytho: Adroddiad Terfynol, Amlinelliad o'r Model 2.1 [.pdf 337KB] (Saesneg Yn Unig)
Llwytho: Adrddiad Terfynol, Diagramatig 2.2 [.pdf 325KB] (Saesneg Yn Unig)
Llwytho: Adroddiad Terfynol, Diogelwch 2.3 [.pdf 169KB] (Saesneg Yn Unig)
Llwytho: Adroddiad Terfynol, Ystadegol 2.4 [.pdf 192KB] (Saesneg Yn Unig)

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu