Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Modelu’r angen am gyngor ar faterion Lles Cymdeithasol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Mehefin 2017
Mae’r adroddiad yn crynhoi ymchwil i’r angen am gyngor ar faterion lles cymdeithasol yn awdurdodau lleol Cymru.

Mae’r ymchwil hwn yn rhoi amcangyfrifon o’r angen ar lefel leol am gymorth cyffredinol ac arbenigol ar chwe phwnc lles cymdeithasol. Mae’r amcangyfrifon hyn yn annibynnol ar y ddarpariaeth rhoi cyngor sy’n bodoli ar hyn o bryd ac maent yn cynnwys anghenion cudd a rhai a fynegwyd.

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnig canllaw methodolegol i ddadansoddwyr sydd am lunio eu hamcangyfrifon eu hunain o nifer y problemau traddodadwy yn awdurdodau lleol Cymru.

Cyswllt

Ynchwilydd
Ffôn: 0300 025 6942
Ebost: semele.mylona@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu