Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adroddiad ar y Fforwm Ieuenctid Lleiafrifoedd Ethnig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Hydref 2007
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ymgymryd â gwaith i ymgysylltu â phobl ifanc o grwpiau lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Mae’r addrodiad yn rhoi gwybodaeth am y rheswm dros ymgymryd â’r gwaith hwn, y gwaith ymchwil a wnaed a’i gasgliadau.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu