Skip to content
Ystadegau

Ystadegau ymfudiad

Bookmark and Share

Adroddiad ansawdd ystadegau poblogaeth ac aelwydydd

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys egwyddorion a phrosesau cyffredinol yn arwain at gyhoeddi ein hystadegau.

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys amrywiaeth o bynciau gan gynnwys:

  • beth yw’r ystadegau hyn?
  • defnyddwyr a defnydd
  • sut y crëir yr allbynnau
  • safonau
  • ansawdd
  • cymharedd.

Buasem yn gwerthfawrogi unrhyw adborth ar gynnwys neu ddefnyddioldeb yr adroddiad ansawdd hwn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu