Skip to content
Ystadegau

Ystadegau ymfudiad

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Mawrth 2013
  • Cyfnod dan sylw: 2011
Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys data ar y mewnlifiad net o ymfudwyr.

Pwyntiau allweddol

Cyfanswm ymfudo

  • Mae gan Gymru profi mewnlif net amcangyfrifedig o ymfudwyr ym mhob blwyddyn o ganol 1998 i 2011, gyda mewnlif net ar gyfartaledd ychydig yn uwch na naw mil o bobl y flwyddyn. Mae mewnlifau net blynnyddol wedi codi a gostwng yn gyfredinol ers 2006-07.

Ymfudiad rhyngwladol

  • Mae Cymru wedi cael mewnlif net o ymfudwyr rhyngwladol rhwng 1994 hyd 2010.
  • Yn 2011, am y tro cyntaf bu all-lif net o ymfudwyr rhyngwladol ers 1993, gyda’r rhai yn gadael yn fwy na’r rhai yn symud i Gymru gan 1.5 mil o bobl.

Mudo â rhannau eraill o'r DU

  • Yn ystod canol-1999 i ganol-2011 bu mewnlif net o ymfudwyr o rannau eraill o'r DU i Gymru o tua 6.5 mil o bobl y flwyddyn ar gyfartaledd. Dros y cyfnod hon, gostyngodd y mewnlif net o 14.4 mil o bobl (canol-2003) i 2.5 mil o bobl (canol-2010 a canol-2011).

Mudo rhwng y rhannau gwahanol o Gymru

  • Ar gyfartaledd, roedd y De Orllewin yn profi mewnlif net o ymfudwyr o'r holl ranbarthau eraill, tra oedd Gogledd Cymru yn profi all-lif net o ymfudwyr i bob un o'r rhanbarthau eraill o Gymru rhwng canol-2007 a chanol-2011.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 3332
Ebost: ystadegau.poblogaeth@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu