Skip to content
Ystadegau

Ystadegau mamolaeth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Mai 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015-16
Data gan gynnwys gofal cynenedigol, gofal yn ystod yr enedigaeth a chanlyniadau ar gyfer babanod.

Mae’r data yma yn newydd ac o ganlyniad mae'r ystadegau hyn yn cael eu labeli yn 'Arbrofol'.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 30,284 o esgoriadau yng Nghymru yn 2015-16.
  • Roedd 67 y cant o’r beichiogrwyddau hyn, wedi cael ei hasesiad cynenedigol cychwynnol cyn iddynt fod yn feichiog am 10 wythnos (6 bwrdd iechyd).
  • Arweiniodd yr esgoriadau yma at 30,675 o enedigaethau, lle'r oedd 30,513 o’r rhain yn enedigaethau byw.

Allan o’r 30,675 o enedigaethau:

  • Roedd 3 y cant (774 genedigaeth) yn enedigaethau lluosog (efeilliaid, tripledi neu fwy).
  • Cafodd 26 y cant eu geni drwy doriad Cesaraidd.
  • Roedd 6 y cant o enedigaethau byw yn pwyso llai na 2,500g ar eu geni.
  • Roedd 59 y cant o famau yn bwriadu bwydo’u babanod ar y fron ar eu geni (6 bwrdd iechyd).

Nodyn

Mae ystadegau mamolaeth bellach yn deillio o set ddata Dangosyddion Mamolaeth a chyhoeddir tablau StatsCymru pan fydd ansawdd y data yn y set ddata newydd yn caniatáu.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu