Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwneud gwell defnydd o ddata presennol

Bookmark and Share

Caniatâd i gysylltu

Rydym hefyd wedi ceisio datblygu'r gallu i gysylltu data arolygon cymdeithasol gyda ffynonellau data eraill drwy gynnwys cwestiwn am 'ganiatâd i gysylltu' â'r arolygon cymdeithasol allweddol sy'n cael eu gwneud yng Nghymru.

Bydd hyn yn galluogi'r data i gael eu cysylltu, gyda chaniatâd priodol, gyda data eraill mewn amgylcheddau diogel ac unwaith eto bydd hyn yn sicrhau y ceir y buddion mwyaf o gasglu'r wybodaeth hon.

Mae'r cwestiwn yn gofyn i rai ymatebodd i'r arolwg am eu caniatâd i gysylltu atebion eu harolwg â chofnodion eraill a gedwir amdanynt at ddibenion ymchwil.

Arolygon bod yn gofyn/wedi gofyn am 'ganiatâd i gysylltu'

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Arolwg Iechyd Cymru

Chwaraeon Cymru - Arolwg Oedolion Egniol, 2012 (dolen allanol)

Millennium Cohort Study (dolen allanol)

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu