Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Arolwg Ymgeiswyr Llywodraeth Leol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 2 Mai 2014
  • Diweddariad nesaf: 2 Mai 2018
Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi nodweddion demograffig cynghorwyr etholedig ac ymgeiswyr sydd heb eu hethol, gan ganolbwyntio'n benodol ar amrywiaeth.

Atodiad - Arolwg o gynghorwyr ac ymgeiswyr llywodraeth leol - Canlyniadau Ynys Môn

Dyddiad rhyddhau: 2 Mai 2014

Oherwydd yr etholiadau hwyr yn Ynys Môn, cynhaliwyd yr Arolwg flwyddyn yn hwyrach na gweddill Cymru (Mai 2013 yn hytrach na Mai 2012). Ac eithrio hyn, roedd yr Arolwg yn union debyg i’r un a gynhaliwyd ym mis Mai 2012. Mae manylion yr Arolwg i’w gweld ym mhrif gorff adroddiad yr Arolwg Ymgeiswyr Llywodraeth Leol.

Arolwg Ymgeiswyr Llywodraeth Leol, 2012

Dyddiad rhyddhau: 3 Mai 2013

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal arolwg o gynghorwyr llywodraeth leol ac ymgeiswyr yn dilyn etholiadau mis Mai 2012, gyda'r nod o ddarparu gwybodaeth amserol am broffil demograffig cynghorwyr awdurdodau lleol ac ymgeiswyr, ochr yn ochr â dadansoddiad o dueddiadau dros amser.

Mae'r adroddiad yn cwmpasu cwestiynau (ond nid yw'n gyfyngedig iddynt) am rywedd; cyfeiriadedd rhywiol, iaith; ethnigrwydd, oedran, anabledd, crefydd neu gred, iechyd, addysg a chymwysterau, cyflogaeth, a gwaith fel cynghorydd.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0811
Ebost: john.broomfield@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu