Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Mapiau tlodi tanwydd lleol ar gyfer Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Ionawr 2009
Cyfres o fapiau sy'n dangos nifer a chanran yr aelwydydd mewn tlodi tanwydd yng Nghymru.

Y prif ffynonellau o ddata a ddefnyddiwyd i gynhyrchu’r mapiau hyn oedd Arolwg Byw yng Nghymru 2004 a Chyfrifiad 2001.  Roedd Arolwg Byw yng Nghymru 2004 yn nodi nodweddion yr aelwydydd oedd yn fwyaf tebygol o ddioddef tlodi tanwydd.  Defnyddiwyd Cyfrifiad 2001 i roi’r aelwydydd hyn sy’n dioddef o dlodi tanwydd mewn trefn yn ôl ardaloedd daearyddol.

Mae’r mapiau hyn yn annhebygol o adlewyrchu’n gywir lefel tlodi tanwydd heddiw ond mae’n annhebygol bod crynhoad y gymhariaeth o aelwydydd sy’n dioddef o dlodi tanwydd rhwng y gwahanol ardaloedd wedi newid yn sylweddol.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu