Skip to content
Ystadegau

Gwariant addysg awdurdodau lleol: Cymharu Cymru a Lloegr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Ionawr 2011
  • Cyfnod dan sylw: 2009-10
Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth fesul disgybl, yn ôl awdurdod lleol a rhanbarth.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2009-10, cyfartaledd gwariant pob disgybl yng Nghymru oedd £5,595. Cyfartaledd gwariant pob disgybl yn Lloegr oedd £6,200 (£6,007, ac eithrio Llundain).
  • Mae Cymru yn gwario £604 yn llai ar bob disgybl o’i gymharu â Lloegr (£412, ac eithrio Llundain).
  • Yn 2009-10, roedd gwariant y pen o’r boblogaeth yng Nghymru yn £850. Y gwariant y pen yn Lloegr oedd £858 (£836, ac eithrio Llundain).
  • Yn 2009-10, gwelwyd gostyngiad o 0.8% yn niferoedd disgyblion Cymru a 1.0% yn niferoedd disgyblion Lloegr, o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu