Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Proffiliau twristiaeth rhanbarthol a lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Mawrth 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2014
Crynodeb o ystadegau allweddol ar lefel ranbarthol a lleol.

Oherwydd meintiau sampl cymharol fychan ar lefel ranbarthol a lleol, defnyddwyd cyfartaleddau tair blynedd ar gyfer canlyniadau Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr, Arolwg Ymweliadau Undydd Prydain Fawr ac Arolwg Teithwyr Rhyngwladol.

Mae gwybodaeth ar lefel fwy lleol ar gael ar gais.

Bwriedir diweddaru’r proffiliau rhanbarthol i gynnwys data hyd at 2015 a chyhoeddi cyfres gyfan o adroddiadau ar lefel leol yn ystod 2017.

Cyswllt

Ffôn: 0300 061 6026
Ebost: ymchwiltwristiaeth@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu