Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Arolwg awdurdodau lleol o Gofrestrau Tai Hygyrch

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Hydref 2016
Nod y darn byr hwn o waith ymchwil oedd deall mwy am y sefyllfa bresennol o ran defnydd y 'Cofrestrau Tai Hygyrch' a’r 'Cofrestrau Tai Cyffredin' mewn awdurdodau lleol.

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau'r arolwg a gynhaliwyd fel rhan o'r ymchwil hon.

Rhestr aros a rennir rhwng yr Awdurdod Lleol a Chymdeithasau Tai yn yr un ardal yw Cofrestr Tai Cyffredin.  Mae'n galluogi pobl sy'n chwilio am dai cymdeithasol i wneud un cais yn unig yn hytrach na sawl cais mewn un ardal.

System a rhestr aros sy'n paru'r tai cymdeithasol a addaswyd sydd ar gael â phobl ag anableddau sydd ar y rhestr aros am dai yw Cofrestr Tai Hygyrch.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5780
Ebost: lucie.griffiths@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Tel: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu