Skip to content
Ystadegau

Gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol niferoedd staff

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: Flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017
  • Diweddariad nesaf: Hydref 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data am staff rhan a llawn amser, cymwysterau a siaradwyr Cymraeg.

Prif bwyntiau

  • Roedd 20,678 o staff wedi’u cyflogi’n uniongyrchol gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol, sy’n cynnwys ychydig dros 11,497 (56 y cant) o staff rhan-amser ac 9,181 (44 y cant) o staff llawn amser.
  • Roedd 15,574 o staff cyfwerth ag amser cyflawn wedi eu cyflogi yn uniongyrchol ar 31 Mawrth 2017.
  • Roedd 12,412 (76 y cant) o staff perthnasol yn meddu ar gymhwyster gofynnol neu gymhwyster a argymhellwyd.
  • Roedd 3,383 (16 y cant) o’r holl staff yn siarad Cymraeg.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu