Skip to content
Ystadegau

Gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol - Ystadegau perfformio

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Hydref 2006
  • Cyfnod dan sylw: Flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2006
Adroddiad sy'n cyflwyno dangosyddion ar gyfer gwasanaethau oedolion a phlant.

Mae setiau data llawn gyda gwybodaeth am bob awdurdod lleol unigol i'w gweld ar y rhyngrwyd.  Mae'r data, sy'n cwmpasu'r flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2006, yn ymwneud â Dangosyddion Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  Ceir hefyd ystadegau cefndir y gwasanaethau a ddarperir i roi'r dangosyddion yn eu cyd-destun.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyfreddinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu