Skip to content
Casglu Data

Casgliadau data gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Mae Awdurdodau Lleol yn darparu data yn flynyddol am bobl yn derbyn gwasanaethau cymdeithasol ac am eu hadrannau gwasanaethau cymdeithasol.

Mae ffurflenni a chanllawiau ar gyfer y casgliadau data 2017-18 canlynol ar gael nawr:

  • Diogelu oedolion
  • Oedolion sy’n cael gofal a chymorth
  • Plant sy’n cael gofal a chymorth – data cyfanredol
  • Cyfrifiad plant sy’n cael gofal a chymorth
  • Cyfrifiad plant sy’n derbyn gofal
  • Niferoedd staff gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdodau lleol
  • Cofrestrau'r bobl sydd ag anableddau'r awdurdodau lleol
  • Mesurau perfformiad – canllawiau technegol ar gyfer mesurau perfformiad gwasanaethau cymdeithasol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu