Skip to content
Ystadegau

Cofrestrau awdurdodau lleol o bobl anabl

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: Flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017
  • Diweddariad nesaf: Hydref 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am bobl ag anabledd dysgu, anabledd corfforol a synhwyraidd.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 14,787 o bobl ar gofrestrau o bobl ag anableddau dysgu, ac o’r rhain, roedd 12,652 (86 y cant) yn byw mewn lleoliadau cymunedol a 2,135 (14 y cant) mewn sefydliadau preswyl.
  • Roedd 75,185 o bobl ar gofrestrau o bobl ag anableddau corfforol neu synhwyraidd. O’u plith, cofrestrwyd 44,363 (59 y cant) gydag anabledd corfforol yn unig.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu