Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Prosiectau awdurdodau lleol i leihau effaith y newidiadau i fudd-daliadau tai, gan ddefnyddio arian y Grant Digartrefedd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Hydref 2014
  • Cyfnod dan sylw: Hydref 2013 i Mawrth 2014
Er mwyn helpu awdurdodau lleol i atal digartrefedd yn sgil newidiadau i drefn budd-daliadau tai, rhoddodd Llywodraeth Cymru £2.15 miliwn i awdurdodau lleol fis Mawrth 2014.

Defnyddiwyd hwn i ddatblygu prosiectau i godi ymwybyddiaeth o’r newidiadau a rhoi cymorth a chyngor i landlordiaid a thenantiaid.

Sefydlwyd system fonitro i awdurdodau lleol anfon data i Lywodraeth Cymru bob chwe mis drwy gydol cyfnod y grant er mwyn monitro’r defnydd o’r grant a’i effaith.

Cyswllt

Ymchwillydd
Ffôn: 0300 025 5780
Ebost: lucie.griffiths@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu