Skip to content
Ystadegau

Adroddiad rheoli gwastraff trefol awdurdod lleol

Bookmark and Share

Newid yn y diffiniad

Mae'r datganiad hon yn esbonio'r newid mewn diffiniadau ac yn dangos yr effaith a gaiff ar y gyfres amser ar gyfer y data.

Mae'n edrych ar ddata hanesyddol gan ddefnyddio'r diffiniadau presennol a newydd er mwyn sicrhau bod defnyddwyr yn gwbl ymwybodol o'r effaith y bydd y newidiadau hyn ei chael ar y data a sut y maent yn ei ddefnyddio.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu