Skip to content
Ystadegau

Tai awdurdodau lleol: Rheoli a pherfformiad

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Tachwedd 2008
Mae gwybodaeth fanwl am y ffordd y mae awdurdodau lleol yn rheoli eu stoc a sut mae hyn yn effeithio ar eu tenantiaid.

Mae’r adroddiad hwn wedi dod i ben.

Mae data ar dai cymdeithasol yn cael ei gyhoeddi yn yr adroddiadau 'Llefydd gwag, gosodiadau ac ôl-ddyledion tai cymdeithasol' a 'Stoc a rhent tai cymdeithasol'.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu