Skip to content
Ystadegau

Cofrestrau amddiffyn plant awdurdodau lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2016
Data ar nifer y plant yn ôl oedran, rhyw ac amser ar y gofrestr.

Mae’r adroddiad hwn wedi dod i ben.

Mae'r data bellach wedi'i gyhoeddi yn yr adroddiad 'Plant sy'n derbyn gofal a chymorth'.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@cymru.gsi.gov.uk

Cyrfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu