Skip to content
Ystadegau

Gwariant cyfalaf awdurdodau lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Hydref 2014
  • Cyfnod dan sylw: 2013-14
Mae’r adroddiad hwn wedi dod i ben. Bydd data yn cael ei gyhoeddi yn yr adroddiad newydd ‘Refeniw a gwariant cyfalaf alldro awdurdodau lleol’.

Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth yn ôl y math o wasanaeth ac awdurdod lleol.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd gwariant cyfalaf ar gyfer 2013-14 yn £1,041 miliwn, neu £338 y pen o’r boblogaeth. Mae hyn yn cynrychioli lleihad o £47 miliwn, neu 4%, o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
  • Roedd talebau cyfalaf ar gyfer 2013-14 yn £52 miliwn, cynnydd o £12 miliwn, neu 31% ar y flwyddyn flaenorol.
  • O’r holl wariant cyfalaf, roedd addysg yn cyfrif am 26% (£274 miliwn), wedyn tai am 21% (£224 miliwn) a thrafnidiaeth am 17% (£175 miliwn).
  • Adroddodd awdurdodau'r heddlu, tân a pharciau cenedlaethol wariant o £40 miliwn, £11 miliwn ac £2 miliwn, yn y drefn honno.
  • Fe ddaeth talebau cyfalaf yn bennaf o dai (£12 miliwn), a chynllunio a datblygu (£11 miliwn).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu