Skip to content
Ystadegau

Gwariant a gyllidebwyd gan awdurdodau lleol ar gyfer ysgolion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Gorffennaf 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
  • Diweddariad nesaf: 5 Gorffennaf 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth fesul disgybl, yn ôl awdurdod lleol a sector ysgolion.

Pwyntiau allweddol

  • Y gwariant gros sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer ysgolion yw £2,543 miliwn, sef cynnydd o 1.0% ar y flwyddyn blaenorol.
  • Y gwariant gros sydd wedi’i gyllidebu fesul disgybl yw £5,628, sef cynnydd o flwyddyn i flwyddyn o 1.0% neu £58. Gellir rhannu’r swm hwn fel a ganlyn: £4,740 y disgybl wedi’i ddirprwyo i ysgolion a £888 y disgybl yn cael ei gadw ar gyfer gwasanaethau ysgolion a gyllidir yn ganolog.
  • Mae £2,142 miliwn wedi’i gyllidebu ar gyfer ei ddirprwyo i ysgolion. Mae’r swm y mae awdurdodau lleol yn ei ddirprwyo yn uniongyrchol i ysgolion yn amrywio rhwng 77% ac 89% o’r gwariant gros sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer ysgolion.
  • Mae 84.2% o’r cyfanswm gros sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer ysgolion yn cael ei ddirprwyo yn uniongyrchol i ysgolion, gostyngiad o 0.5 pwynt canran o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Cyrfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu