Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ymagweddau awdurdodau lleol i adfer dyledion treth gyngor yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Medi 2017
Ymchwil ynghyd ag awdurdodau lleol i ddeall yn well eu ymagwedd i gasglu ac adfer ôl-ddyledion treth gyngor yng Nghymru.

Ceisiau’r ymchwil yma hysbysu ein dealldwriaeth ni o beth fyddai ymagwedd cyfrannol gan awdurdodau lleol i adfer ôl-ddyledion treth gyngor. Ceisiau’r adroddiad gyfuno canfyddiadau tystiolaeth sy’n bodoli gyda data o gyfres o gyfweliadau ffôn lled-strwythuredig ansoddol gyda rheolwyr refeniw a budd-daliadau ar draws awdurdodau lleol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5866
Ebost: nina.prosser@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu