Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau

Yr arolwg Byw yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Rhagfyr 2010
Roedd yr arolwg Byw yng Nghymru yn arolwg blynyddol o gartrefi a gynhaliwyd o 2004 i 2008.

Roedd yn seiliedig ar gyfweliadau wyneb yn wyneb gyda'r person cyswllt y cartref neu oedolyn priodol arall mewn sampl o gartrefi ledled Cymru. Yn 2004 a 2008 cynhaliwyd arolwg adeiladau hefyd, a oedd yn golygu bod rhai ymatebwyr yn derbyn ymweliad dilynol gan syrfëwr cymwys i ymgymryd ag asesiad o'u hadeilad.

Arolwg Cenedlaethol Cymru sy’n olynu Arolwg Byw yng Nghymru.

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 3035
Ebost: surveys@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu