Skip to content
Ystadegau

Trwyddedu a pherchenogaeth cerbydau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Medi 2014
  • Cyfnod dan sylw: 2013
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y niferoedd a nodweddion y cerbydau sydd wedi'u trwyddedu i'w defnyddio ar y ffyrdd am y tro cyntaf.

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod 2013 roedd dros 104 mil o gofrestriadau newydd yng Nghymru, ac roedd phedwar allan o bump o’r rhain, 85 mil, yn geir.
  • Ar ddiwedd 2013 roedd stoc o 1.774 miliwn o gerbydau wedi’u trwyddedu i’w defnyddio ar y ffyrdd yng Nghymru. Roedd ychydig dros dri chwarter, 1.347 miliwn, o’r rhain yn geir. Roedd y cerbydau a drwyddedwyd yng Nghymru yn cyfrif am tua 5 y cant o’r holl gerbydau a drwyddedwyd ym Mhrydain Fawr gyfan.
  • Mae’r lefel o stoc cerbydau yng Nghymru yn golygu bod 475 o geir trwyddedig ar gyfer pob mil o bobl yng Nghymru ar ddiwedd 2013; yn ogystal roedd 18 beic modur, 58 cerbyd nwyddau ysgafn a 7 cerbyd nwyddau trwm ar gyfer pob mil o bobl.
  • Yn ystod 2013, roedd cyfartaledd yr allyriad CO2 o gar a drwyddedwyd yn ystod y flwyddyn 18 y cant yn is o’i gymharu â chyfartaledd yr allyriad CO2 o geir a drwyddedwyd pum mlynedd yn gynharach, yn 2008. Mae cymharu’r holl geir a drwyddedwyd ar ddiwedd 2013 gyda’r holl geir wedi’u cofrestru ar ddiwedd 2008 yn dangos bod cyfartaledd allyriad CO2 ar draws y stoc o geir ar y cyfan wedi disgyn 7 y cant.
  • Ar ddiwedd 2013 roedd 787 mil o gerbydau yn cael eu pweru â disel yng Nghymru, 44.3 y cant o’r cyfanswm. Roedd 977 mil o gerbydau yn cael eu pweru â phetrol, 55.0 y cant o’r cyfanswm. Roedd y 0.6 y cant sy’n weddill o’r cerbydau yng Nghymru, 11 mil o gerbydau, yn cael eu pweru â thanwyddau eraill (hynny yw â thrydan, hybrid, nwy naturiol ac yn y blaen). O’r rhain roedd 4,300 yn cael eu pweru â thrydan, sef 400 yn uwch nag ar ddiwedd 2012.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu