Skip to content
Ystadegau

Lefel y cymwysterau uchaf a ddelir gan oedolion o oed gweithio

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Ebrill 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data yn ôl oed, rhyw, cymhwyster, ethnigrwydd, statws anabledd, yr iaith Gymraeg a gwledydd a rhanbarthau'r DU.

Ar y cyfan, gwelwyd cynnydd yn lefelau cymhwyster yng Nghymru yn 2017, yn parhau'r cynnydd cyffredinol a welwyd dros amser.

Pwyntiau allweddol

  • Dywedodd 9 y cant o oedolion o oedran gweithio yng Nghymru, ar amcangyfrif, nad oedd ganddynt unrhyw gymwysterau o gymharu â 10 y cant yn 2016. 
  • Roedd gan 79 y cant o oedolion o oedran gweithio yng Nghymru gymwysterau lefel 2 o leiaf, o gymharu â 78 y cant yn 2016.
  • Roedd gan 58 y cant o oedolion o oedran gweithio yng Nghymru gymwysterau i drothwy lefel 3, yr un peth ag yn 2016.   
  • 37 y cant oedd y gyfran oedd â chymwysterau lefel Addysg Uwch neu gyfwerth (lefel 4 y FfCC neu uwch), yr un peth ag yn 2016.
Daw’r wybodaeth yma o’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu