Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Dysgu a deallusrwydd y farchnad lafur

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Gorffennaf 2005
Diben yr adroddiadau yw tynnu sylw darllenwyr at yr amrywiaeth o adnoddau ystadegol a deallusol sy'n berthnasol i'r agenda ddysgu yng Nghymru.
Mae sawl set ddata newydd wedi'u cynnwys ac mae rhai o'r hen rai wedi'u gadael allan, yn amodol ar ddiwygiadau. Lle gellir cyrchu deunyddiau ffynhonnell ar y Rhyngrwyd, mae'r URLs priodol wedi'u nodi.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu