Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Dysgwyr sy’n gadael y Chweched Dosbarth cyn Blwyddyn 13

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Mawrth 2017
Defnyddiodd yr astudiaeth hon y data manwl rydym yn eu cadw ar nodweddion personol ac astudio dysgwyr.

Mae’n rhoi tystiolaeth feintioledig i ddangos faint o ddysgwyr ôl-16 nad ydynt yn cwblhau eu cyrsiau mewn coleg chweched dosbarth. Mae hefyd yn dangos faint sy’n symud ymlaen i’r sector Addysg Bellach.

Mae’r adroddiad yn ystyried nodweddion dysgwyr nad ydynt yn cwblhau eu cyrsiau Safon Uwch a/neu gyrsiau Chweched Dosbarth eraill. Mae hefyd yn ystyried y berthynas rhwng eu nodweddion a’u cyfranogiad dilynol mewn lleoliadau Addysg Bellach.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6812
Ebost: sara.james@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu